×

Wiadomość

PDO driver not supported by Falang yet. Use MySQLi driver.

Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Małych Grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "EKOSKOP"

 

Całkowity koszt kwalifikowany:  1 026 063 PLN
Wnioskowana kwota dofinansowania: 923 457 PLN
Okres realizacji: 06.2014r. - 04.2017r.

Celem projektu jest:

 • wzrost świadomości mieszkańców centralnego Podkarpacia nt. wartości i potrzeby zachowania bioróżnorodności,
 • wprowadzenie do szkół metod plenerowych warsztatowych edukacji o bioróżnorodności,
 • umocnienie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia "EKOSKOP",
 • praktyczne działania dla ochrony bioróżnorodności,
 • budowanie sieci współpracy  podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej na rzecz ochrony bioróżnorodności,
 • zwrócenie uwagi lokalnych mediów na problem utraty bioróżnorodności.

Główne grupy docelowe:

 • Dzieci i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Lokalni liderzy życia społecznego.
 • Trenerzy i wolontariusze nowo powołanych podkarpackich Centrów Edukacji Ekologicznej.
 • Rodziny zainteresowane edukacją przyrodniczą.
 • Ogół społeczeństwa Podkarpacia, w szczególności z obszaru NATURA 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”.
 • Mieszkańcy Polski i Europy - dzięki mediom elektronicznym z serwisem w języku angielskim.
FaLang translation system by Faboba