×

Wiadomość

PDO driver not supported by Falang yet. Use MySQLi driver.

Aktualizacja: Luty 2016

Część I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem kampanii, w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, jest Stowarzyszenie „EKOSKOP” 35-103 Rzeszów, ul. Strzelnicza 15/9 oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie ul. Lubelska 28/4.
 2. Kampania adresowana jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 3. Celem kampanii jest zainteresowanie najmłodszych problemem utraty bioróżnorodności, zaciekawienie uczniów praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności zachowaniu lub przywróceniu  bioróżnorodności podkarpackich środowisk przyrodniczych.

§2

 1. W ramach kampanii, spośród wszystkich zainteresowanych szkół, które przedstawia autorski „projekt szkolnej kampanii Łąki św. Franciszka” zostanie wyłonionych 20 szkół, które będą miały za zadanie, do końca realizacji projektu, urządzić i poprowadzić (z pomocą przekazanych instrukcji i materiałów) kwietną łąkę dla motyli i innych owadów, zbudować „hotelik dla owadów” i noclegownię dla nietoperzy oraz  - jeśli pozwolą na to warunki terenowe - mini oczko wodne.
 2. Wszystkie szkoły zakwalifikowane do „dwudziestki realizatorów kampanii” otrzymają nagrody o wartości minimum 500 zł.
 3. Szkoły które zrealizują najciekawsze i najlepsze w ocenie koordynatora kampanie (ocena na podstawie mini-sprawozdań, analizy bloga oraz szkolnych stron www projektu  i dokumentacji fotograficznej) otrzymają nagrody o podwyższonej wartości. Maksymalny budżet nagród wynosi 30 000 zł.

Część II. Zgłaszania szkół do kampanii.

§3

 1. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w kampanii zgłaszają swój udział w kampanii do dnia 25.09.2014 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wg wzoru poniżej.
  Zgłoszenie szkoły w kampanii „Łąki św. Franciszka”
  w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”
  Niniejszym zgłaszamy naszą szkołę, do kampanii „Łąki św. Franciszka”.
  Koordynatorem Kampanii jest  ………………………………………
  tel. kom…………………………… e-mail……………………………………

  Szkoła........................................................................................
  Adres........................................................................................
  e-mail szkoły............................................................................
                                  Osoba zgłaszająca....................................................................
  Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 2. W załączniku zgłoszenia należy dołączyć opis planowanej, autorskiej, lokalnej szkolnej kampanii „Łąki Św. Franciszka”- w formie nie więcej jak 2-stronicowego dokumentu (6000 znaków).
 3. W projekcie  należy opisać, co w ramach kampanii chciałaby zrobić grupa uczniów realizujących projekt. W jakim miejscu w okolicy szkoły zostanie przygotowana kwietna łąka, należy potwierdzić, że właściciel terenu (kto?) wyraża zgodę aby uczniowie na użyczonym terenie posiali i posadzili rośliny zwiększające bioróżnorodność terenu.
 4. W opisie należy zaplanować  źródło pozyskania nasion roślin kwietnych  i sadzonek zwiększających bioróżnorodność łąki, należy opisać w jaki sposób pozyskany zostanie materiał budowlany na „hotel dla owadów” (np. trzcina, bambus, źdźbła traw, stare drewno) i w jakim miejscu zostanie umieszczona budka „noclegowni dla nietoperzy”, opisać źródło pochodzenia materiałów, wstępnie zaplanować sposób wykonania hotelu, opisać ewentualna planowaną pomoc osób dorosłych, innych nauczycieli, rodziców. Uzyskanie deklaracji pomocy dorosłych wolontariuszy przy przygotowaniu terenu pod zasiew łąki, konstruowaniu noclegowni dla nietoperzy czy hotelu dla owadów będzie dodatkowo punktowane tak jak i planowanie oraz wskazanie dodatkowego źródła nieodpłatnego zdobycia nasion łąk kwietnych i roślin miododajnych (np. od zaprzyjaźnionego rolnika czy od właściciela hurtowni materiałów nasiennych).
 5. W opisie kampanii należy zaplanować działania informacyjno-edukacyjne wykonane przez realizatorów kampanii, a adresowane do lokalnej społeczności, nauczycieli, rodziców, sąsiadów i innych mieszkańców miejscowości w której działa szkoła.
 6. W opisie kampanii należy wskazać jaka grupa uczniów (klasa ekologiczna, klub przyrodników, drużyna zuchowa czy harcerska), będzie zajmować się w roku 2014 i 2015 przygotowaniem, urządzeniem i opieką nad „Łąką św. Franciszka”, „hotelikiem dla owadów”,  „noclegownią dla nietoperzy” i mini oczkiem wodnym.

Część III. Wyłanianie szkół finalistów kampanii.

§4

 1. Organizator kampanii powoła Komisję Oceny Projektów Kampanii, która spośród zgłoszonych projektów wyłoni 20 projektów mających najlepiej zaplanowaną, najciekawsza i możliwą do realizacji w warunkach lokalnych szkolną kampanię promującą ochronę bioróżnorodności.
 2. O decyzji Komisji, szkoły zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
 3. Do szkół zakwalifikowanych do realizacji kampanii wysłane zostanie zaproszenie dla Szkolnego Koordynatora Kampanii do udziału w 2-dniowym wyjazdowym szkoleniu kampanii.
 4. W trakcie realizacji kampanii Szkoły realizatorzy będą proszeni o przysłanie krótkiej informacji o szkole wraz z mapką okolicy w skali 1:10000 lub 1:25000 z uwidocznioną lokalizacją planowanej „Łąki św. Franciszka” i  „Hoteliku dla owadów”, noclegowni dla nietoperzy oraz minioczka wodnego.
 5. Na stronie www.alarmdlabio.pl zostaną umieszczone pomocne instrukcje dotyczące budowy hoteliku dla owadów i noclegowni dla nietoperzy oraz opisy przygotowania terenu i wyboru nasion oraz sadzonek do kwietnej łąki dla motyli i innych owadów.
 6. Do każdej szkoły, która zostanie zakwalifikowana do kampanii zostanie wysłana oferta przeprowadzenia 2-godzinnych warsztatów z udziałem specjalisty, mającego doświadczenie w zakładaniu kwietnych łąk  i „hoteliku dla owadów”.  Termin warsztatów zostanie uzgodniony z Koordynatorem Szkolnym Kampanii.
 7. Do każdej szkoły realizującej kampanię zostanie wysłany pakiet nasion dzikiej łąki kwietnej, do wysiania w ustalonym w instrukcji terminie, na powierzchni ok. 1 ara.
 8. Do każdej szkoły realizującej kampanię zostanie dostarczona tablica informacyjna do umieszczenia w otoczeniu szkoły, informująca o udziale w projekcie oraz wskazująca lokalizację „Łąki św. Franciszka” oraz innych urządzeń służących bioróżnorodności na mapie okolic szkoły.
 9. Koordynatorzy Szkolni Kampanii zostaną zaproszeni na drugie warsztaty szkoleniowe w czerwcu 2015 roku.
 10. Reprezentacja najbardziej aktywnych szkolnych ekologów – realizatorów kampanii zostanie zaproszona na konferencję kończącą projekt w kwietniu 2016 roku.
FaLang translation system by Faboba