×

Wiadomość

PDO driver not supported by Falang yet. Use MySQLi driver.

Konsultacji dotyczących pielęgnacji „łąk św. Franciszka”, które zostały zasiane mieszanką nasion zebraną w naturze ostatniej jesieni, udzielał będzie e-mailowo dr Łukasz Łuczaj - autor "instrukcji obsługi łąki" która towarzyszyła zestawowi nasion. Każdy opiekun szkolnej łąki może uzyskać poradę drogą korespondencji elektronicznej, na adres  lukasz.luczaj{@}interia.pl
Pan dr Łuczaj prosi by obok pytań wysłać zdjęcia zasianego areału i otoczenia.

 

Prof. URz dr hab. Łukasz Łuczaj - ekolog roślin i etnobotanik, popularyzator przyrody i działacz na rzecz jej ochrony, znawca dzikich łąk i dzikich roślin jadalnych. W swoim gospodarstwie prowadzi eksperymenty ekologiczne i propaguje ideę "dzikiego ogrodu" nastawionego na maksimum bioróżnorodności, m.in. utrzymuje łąki kośne i pole z ginącymi gatunkami chwastów, a także próbuje odtwarzać naturalne runo leśne w młodych drzewostanach na gruntach porolnych. Od r. 2011 wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii w Weryni. W r. 2012 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i stanowiska profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Rady Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych, członek redakcji Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine oraz Acta Societatis Botanicorum Poloniae, twórca nowego polskiego pisma Etnobiologia Polska.

FaLang translation system by Faboba